Filosofi

Beredts grunnfilosofi er at alle mennesker, uansett bakgrunn, kjønn og alder, kan mye om svært mange ting som vi ikke kan. Derfor er det en glede for oss å kunne utveksle kunnskap med alle mennesker vi treffer og på den måten hjelpe hverandre videre.

Med denne filosofien som bakteppe har vi bygget opp en organisasjon vi er stolt av. Med enkeltmennesket i fokus og trygge arbeidsplasser som mål, hjelper vi hvert år over 2500 personer til å kvalifisere seg for arbeid eller styrke sine arbeidsprestasjoner. Samtidig leverer vi produkter og tjenester av topp kvalitet til næringslivet, det offentlige og privatmarkedet.

Ved å bidra til at andre lykkes fremstår Beredt i dag som en  etterspurt virksomhet. Ikke bare fra dem vi hjelper inn i arbeidslivet, men også fra privatpersoner og næringslivet som har stor nytte og glede av tjenestene Beredt tilbyr.

For å kunne tilby helhetlige, kvalitetstjenester og -produkter har vi en todelt organisasjon:

Beredt As og Beredt Kompetanse As

 

Les mer om vår organisasjon her

“Jeg har funnet ut at jo hardere
jeg arbeider dess mer smiler
lykken til meg.”
Sitat: Thomas Jefferson