Historikk

Arbeidsglede siden 1969

Beredt AS ble etablert i 1969 som en avdeling av Statens Attføringsinstitutt. Virksomhetens navn var den gang  Storetvedt Servicesenter og var et bilverksted med bensinstasjon. Selskapet ble registrert som eget aksjeselskap i 1989 med staten som eier. Etter hvert overtok Hordaland Fylkeskommune aksjene. Selskapet endret navn til Beredt i 2004 og utvidet virksomhetsområdet. I 2005 flyttet virksomheten inn i egne, 2500 m2 store lokaler på Apeltun. Det er i dag selskapets hovedkontor med lokaler for undervisning, selskaper, kurs og konferanser, samt storkjøkken, cateringvirksomhet, transport og vaktmestertjenester, avdelinger for møbel og interiør. Coop Prix er leietaker i Beredts bygg, og hos de har vi fast praksisplass for våre deltakere. I 2009 kjøpte Beredt AS  KI Kompetanse AS med avdelinger i Oslo og Trondheim. Dermed fikk virksomheten et enda bredere tilbud både innen attføring og mot næringslivet. Beredts tilbud spenner derfor over hele årsaksgrunnen til fravær fra arbeidslivet, fra korttidsykemeldte til uføretrygde, samt coaching og kursing for å styrke arbeidsprestasjonene. Beredt driver også en rekke kantiner rundt om i bedrifter og institusjoner, samt opplæringsvirksomhet ved Skjoldtunet Sykehjem. Bilverkstedet på Storetvedt driver vi fremdeles. Totalt er ca 2500 personer hvert år på landsbasis gjennom kurser eller praksis i Beredt-systemet. Beredt har rundt 100 fast ansatte, en rekke innleide kursholdere og rundt 100 personer på tiltak engasjert til enhver tid. Beredt AS eies av Hordaland Fylkeskommune og blir drevet som et vanlig aksjeselskap, men alt overskudd går tilbake til bedriften for å styrke den. Totale driftsinntekter for hele konsernet var i 2012 ca NOK 80 millioner. Beredt er i dag en unik arbeidsmarkedsbedrift med fokus på å tilrettelegge for et aktivt yrkesliv.