Kantiner

Variert og godt kantinetilbud

Beredt Kantine driver en rekke kantiner i Bergen sentrum og ute i bydelene. Med utgangspunkt i hovedkjøkkenet og administrasjonen på Apeltun, har vi utviklet et system med en blanding av lokal og sentralisert produksjon. Systemet gir flere fordeler: Et mer variert og bedre tilpasset tilbud i den enkelte kantine. Jevn og høy kvalitet på maten. Grunnlag for målrettet og tett oppfølging av medarbeidere – noe som ikke minst er viktig i en bedrift som legger så stor vekt på lærling og attføring. Og ikke minst, fornøyde kunder.

Beredt driver kantiner for både det offentlige og det private næringsliv. Blant annet har vi bedriftskantiner i Allehelgensgate, på Christian Michelsens Institutt, Medisinsk Fødselsregister Kalfaret, Olav. Kyrresgt 22,
Bergen Rådhus, Hordaland Fylkeskommune og Statens Hus.

Vi driver skolekantinene ved Amalie Skram Videregående Skole, Bergen Tekniske fagskole og  Nordahl Grieg Videregående Skole.

Bedre kvalitet til lavere pris
Da vi satset på kantinedrift var det ut fra en vurdering om at vi hadde systemer og kapasitet til å gjøre en god jobb. For våre kunder handler dette om å få et bedre kantineprodukt til en lavere kostnad. For våre brukere og deres ansatte, handler det om god mat til en rimelig penge. Begge deler må fungere for at resultatet skal bli bra.

For nærmere informasjon kontakt oss på:
55 36 26 00
mfh@beredt.no

Kantinekoordinator
Morten Fredrik Hoff

"Arbeidet mitt er en pilegrim
som må være i bevegelse
for å kunne vokse."
Sitat: Paulo Coelho