Tilrettelagt fagopplæring.

For utfyllende informasjon:
http://www.okamb.no