Informasjon:

Viktig informasjon til våre kunder.

2015 har vært preget av store svingninger i valuta.
Etter hvert som kursen har stabilisert seg på et høyere nivå enn på mange år, har mange av våre leverandører og samarbeidspartnere valgt å øke sine priser.
Prisøkningen påvirker alt fra råvarer/emballasje og transportkostnader.
De fleste av økningene i pris trer i kraft fra 15.februar 2016.
Vi har god dialog med våre samarbeidspartnere for å sikre at prisene ut mot våre kunder forblir så stabile som mulig.

Vi ser oss allikevel nødt til å varsle deg som kunde om at det kan forekomme prisøkninger på noen av våre produkter.

Prisene på våre varer og tjenester vil i størst mulig grad holdes oppdatert på vår nettside.
Ta gjerne kontakt ved prisforespørsler.

Vi beklager eventuelle ulemper dette påfører deg som kunde.

Med vennlig hilsen
Trygve Botnevik
-daglig leder-